Home   |   Search   |   Browse   |   Software   |   Help   

Align your sequence(s)

6-phosphogluconate dehydrogenases

class : multi domain number of structures : 2 average size : 475 average PID : 33 %

PDB
code
start
residue
start
chain
end
residue
end
chain
name source resolution R-factor
2pgd rasmol 1 - 473 - 6-phosphogluconate dehydrogenase Ovis aries 2.0 19.8
1pgj rasmol 1 B 478 B 6-phosphogluconate dehydrogenase Trypanosoma brucei 2.8 18.6
pir | ali | malform | joy-html | colour postscript | postscript | superimposed coordinates (RasMol)

external links
PFAM : NAD_binding_2  6PGD  
other info key to JOY annotation | show related PDB structures

              10    20    30    40    50 
2pgd  (  1 )  aqAdIALIgLavmGqnLIlNMndhgfvVCAfNrtvskVddFlaneAkg--
1pgjb (  1 )   smdVGVVgLgvmGanLAlNIAekgfkVAVfNrtyskSeefmka-nasap
           bbbb  aaaaaaaaaaaa  bbbb  aaaaaaaa    

              60    70    80    90    100 
2pgd  ( 49 )  --tkVlGAhsleeMvskLkkprrIILlvkagqaVdnfIekLvplLdigDI
1pgjb ( 49 )  fagnLkAfetMeaFAasLkkpRkALILvqagaaTdstieqLkkvFekgDI
            bb  aaaaaaa   bbbb   aaaaaaaaaaaaa   b

              110    120    130    140    150 
2pgd  ( 97 )  IIDGgnSeYrdTmrRcrdLkdkgIlFVGSGVSGgedgArygPSLMPGGnk
1pgjb ( 99 )  LVDTgnahFkdQgrRaqqLeaagLrFLGMgISGgeegArkGPAFFPGgtl
         bbb   aaaaaaaaaaaa  bbbbbbbb aaaaaaa bbbbbb 

              160    170    180    190    200 
2pgd  ( 147 )  eAWphIkaIFqgIAakvgtgepCCdwVgddGAGHFVKMVHNGIeYGdmqL
1pgjb ( 149 )  sVweeIrpIVeaAAakaddgrpCVtmNgsgGAGsCVKMYHNSGeYAIlqI
          aaaaaaaaaaa         aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

              210    220    230    240    250 
2pgd  ( 197 )  icEAyhLMkdVLglghkeMAkAFeeWnk-teLdsflIeitAsiLkfqdad
1pgjb ( 199 )  WgEVfdILra-MgLnNdeVAaVLedWksknfLksyMLdisiaaArakdkd
         aaaaaaaaaa   aaaaaaaaaaa    aaaaaaaaaaa   

              260    270    280    290    300 
2pgd  ( 246 )  gkhllpkirdsagqkgtGkwTaiSAleygVpVtLIgeAvfarclsslkde
1pgjb ( 248 )  gsyltehvmdrigskgtGlwSaqeAleigvpApSLnmAvvSrqftmykte
           333     aaaaaaaaaaaa  aaaaaaaaaaaaaa aaa

              310    320    330    340    350 
2pgd  ( 296 )  riqaskk---lkgpqnipfegd--kksFledIrkALYASKIISYAQGFmL
1pgjb ( 298 )  rqanasnapgitqspgytLknkspsGpeIkqLydSVcIAiISCYAQMFqC
         aaaaaaa          aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

              360    370    380    390    400 
2pgd  ( 341 )  LrqAatefgWtLnyGgIAlMWrggCiIrsvFLgkIkdAFdrnpglqnLLl
1pgjb ( 348 )  LreMdkvhnFgLnlpaTIATFragCiLqgyLLkpMTeaFeknpnisnLMc
         aaaaaaaa   aaaaaa      aaaaaaaaaa   333

              410    420    430    440    450 
2pgd  ( 391 )  ddfFksaVenCqdsWrrAistGvqa-gipMpCFttAlsfydgyrhamlp-
1pgjb ( 398 )  --aFqteiraGlqnYrdMvalItskLevsipVLsaSlnYVtamftptlky
           aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   aaaaaaaaaaaaa    

              460    470    480   
2pgd  ( 439 )  anliqaqrDyfgahtyellakpgqfihtnwtghgg  
1pgjb ( 446 )  gqlvslqrDvfgrhgyervdkd-gresfqwp----elq
         aaaaaaaaaaaa             


For comments or questions, please send us email. Copyright © 1997-2005 The HOMSTRAD authors