Home   |   Search   |   Browse   |   Software   |   Help   

Align your sequence(s)

Putative esterase

class : alpha beta number of structures : 2 average size : 282 average PID : 73 %

PDB
code
start
residue
start
chain
end
residue
end
chain
name source resolution R-factor
1dqz rasmol 3 A 282 A antigen 85-c Mycobacterium tuberculosis 1.50 16.6
1f0n rasmol 2 A 285 A antigen 85-b Mycobacterium tuberculosis 1.80 N/A
pir | ali | malform | joy-html | colour postscript | postscript | superimposed coordinates (RasMol)

external links
PFAM : Esterase  
other info key to JOY annotation | show related PDB structures
alignment show WITH Pfam family sequences

              10    20    30    40    50 
1dqza (  3 )   rpglpveylqVpSasMgrdikVQFQggg--phAVYLLDglrAqddyNgW
1f0na (  2 )  srpgLpveyLqVpSpsMgrdIkVQFQsGgnnsPAVYLLDglrAqddyNgW
            bbbbbbbb  bbbbbbbb    bbbb      aa

              60    70    80    90    100 
1dqza ( 50 )  dinTpAFeeYyqSgLSVIMPVgGqSSfYTdWyqpSqsngqnytYkWetFL
1f0na ( 52 )  dinTpAFewYyqSgLSIVMPVgGqSSFYsdWyspAçGkagçqtYkWetFL
         aaa aaaaa   bbbbb             aaaaa

              110    120    130    140    150 
1dqza ( 100 )  TreMPawLqankgVsptgNAAVGLsMSGgsALiLAAyypqqFpYAASLSG
1f0na ( 102 )  TseLpqwLsanraVkptgSAAIGLSMAGSsAMILAAyhpqQFiYAGSLSA
         a aaaaaaaaaa    bbbbb aaaaaaaaaaaa   bbbbb 

              160    170    180    190    200 
1dqza ( 150 )  fLnPSeswwptlIglaMndsggynanSMWgpssdpaWkrnDPmvqIprLv
1f0na ( 152 )  LLdPSqgmgpslIglaMgdAgGYkaadMWgpssdpaWernDPtqqIpkLv
             aaaaaaaaaaa   aaaaa   aaaa   aaaaa

              210    220    230    240    250 
1dqza ( 200 )  annTrIwVYCGngtpsdlggdnipakflEglTlrtNqtFrdtYaadgGrn
1f0na ( 202 )  annTRLwVYCGnGtpnelgganipaeflEnfVrsSNlkFqdaYnaagGhn
         a  bbbbb       aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   

              260    270    280 
1dqza ( 250 )  GvfnfppnGTHswpYWneqLvaMkadIqhvLn-g
1f0na ( 252 )  AvfnFppnGThsweYWgaqLnaMkgdLqssLgAg
         bbbb    aaaaaaaaaa aaaaaaaa  


For comments or questions, please send us email. Copyright © 1997-2005 The HOMSTRAD authors