Home   |   Search   |   Browse   |   Software   |   Help   

Align your sequence(s)

Glycine radical

class : alpha beta number of structures : 2 average size : 646 average PID : 11 %

PDB
code
start
residue
start
chain
end
residue
end
chain
name source resolution R-factor
3pfl rasmol 1 A 759 A formate acetyltransferase 1 Escherichia coli 2.60 21.2
1b8b rasmol 27 A 589 A class III anaerobic ribonucleotide triphosphate reductase NRDD subunit Bacteriophage t4 2.75 24.4
pir | ali | malform | joy-html | colour postscript | postscript | superimposed coordinates (RasMol)

external links
PFAM : PFL  Gly_radical  
other info key to JOY annotation | show related PDB structures

              10    20    30    40    50 
3pfla (  1 )  selneklatAWegFtkgdWqnevnVrdFIqknYtpyegdesflagateaT
1b8ba ( 27 )                           
                                  

              60    70    80    90    100 
3pfla ( 51 )  ttLWdkVmegVklEnrthaPvdFdtavaStItsHdaGyInkqlEkIvGLq
1b8ba ( 27 )                           
                                  

              110    120    130    140    150 
3pfla ( 101 )  TeapLkRaLIPfgGIkmiegSCkaynreLdpmikkiFteyrkTHnqGVfd
1b8ba ( 27 )                srvfptqrdlmagivskhiAkn
                         aaaaaaaa  aaaaaaa

              160    170    180    190    200 
3pfla ( 151 )  vYtpdIlrCrkSGVLtgLPDay-----gRgRIIGDYRRVALYG---IdyL
1b8ba ( 49 )  mVpsfIMkaHesGiIhVhdidySPAlpfTnCCLVdLkgMLengFklg---
         a aaaaaaaa             aaaaa     

              210    220    230    240    250 
3pfla ( 193 )  mkdKlaqftsLqadlengvnleqtirlreeIaeQhrALgqMkeMAakYgy
1b8ba ( 96 )  ------------------------------------------------na
                                  

              260    270    280    290    300 
3pfla ( 243 )  dIsgPAtnAqeAIQWTYFGYLAAVKsqnGAAMSFGRTSTFLDVYIerDlk
1b8ba ( 98 )  qi-etPksIgvATaiMAqITaqVashQYg-gTTFAnVDkvLSpYVkrTya
             aaaaaaaaaaaaaaaa       aaa aaaaaaaaa

              310    320    330    340    350 
3pfla ( 293 )  a-----------------gkiteqeAQeMVDHLVMKLRMVrFLrtpeyde
1b8ba ( 146 )  khiedAekwqiadalnyAqskTekdVydAFqaYeyeVntlfSs-------
                    aaaaaaaaaaaaaaa       

              360    370    380    390    400 
3pfla ( 326 )  LFSGdPIWATESIGGMGldgrTLVTkNSFRFLnTLytM-----gpSPePN
1b8ba ( 189 )  --nGqtPfVTLTFGtgt---dwTermIQkAILkNRikGlgrdgiTPifPK
              bbbb      aaaaaaa aaaa      b

              410    420    430    440    450 
3pfla ( 371 )  MTILWSekLp-------lnFkkfAAkVSidTSSLQYENDdlMrpdfnn-D
1b8ba ( 234 )  LVMFVeegvNlykddpNydIKqlALeCASkRMYPDIISAknNkaiTgSsv
         bbbbb      aaaaaaaaaaaaa  bbbbaaaaaaaa  

              460    470    480    490    500 
3pfla ( 413 )  DYAIACCVSPMiVG----------kqMQFFGARANLAKTMLYAINGGvDE
1b8ba ( 284 )  PVSPMgCRSFLsvwkdstgneildGRNNLGVVTLNLPrIALdSyig----
                       bb  bbaaaaaaa    

              510    520    530    540    550 
3pfla ( 453 )  klkmqVGpksepIkgdvLnydeVMerMdhFMdwLAkqYItALniIHymHD
1b8ba ( 330 )  ---------------tqfn----eqkFvelFnerMdlCfeALmcRIssLk
                     aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

              560    570    580    590    600 
3pfla ( 503 )  k--ysyEaSLMA---LHdr------------dVirtMACGIAGLSVAADS
1b8ba ( 361 )  gvkAtvApILYqegAFgvrlkpdddIielFkngrSsVSLGYIGIhELniL
             aaaa            bbbbbbb aaaaaaa

              610    620    630    640    650 
3pfla ( 536 )  LSAIkyAkVkPirdedglAidFeiegeypqFGnndprVDdlAvdLVerFm
1b8ba ( 411 )  Vg------------------------------------rdiGreILtkMn
         a                    aaaaaaaaa

              660    670    680    690    700 
3pfla ( 586 )  kkIqklhTyrdAiptQSVLTIT-SNVVYGkkTg----nTPDgRragapFG
1b8ba ( 425 )  ahLkqWtertgfaFsLySTpAenLCyrFCklDtekygsvkdVTdkg-wYt
         aaa     bbbbb   aaaaaaa          

              710    720    730    740    750 
3pfla ( 631 )  PGAnPmhgrDqkgAvaSLtSVakLpFayAkDGISYTFsIvpnaLgkddev
1b8ba ( 474 )  nSFhVSvee-nitpfekIsrEap-YHfiAtGGHISyVelpdMkn------
                aaaaaaaaa              

              760    770    780    790    800 
3pfla ( 681 )  rktnLaglMdgYFhheasieggQHLNVNVMn-remLldAmenpekypqlT
1b8ba ( 516 )  nlkgLEaVWdyAAqh------LDYFGVNMpVd--------------kntI
          aaaaaaaaaaaa     bb            b

              810    820    830 
3pfla ( 730 )  IRVSGYAVrFnsLtkeQqqDvItrtFtqsm
1b8ba ( 576 )  rRtcAyLgnpnerg        
                        


For comments or questions, please send us email. Copyright © 1997-2005 The HOMSTRAD authors