Home   |   Search   |   Browse   |   Software   |   Help   

Align your sequence(s)

FMN-linked oxidoreductases

class : alpha beta barrel number of structures : 2 average size : 356 average PID : 41 %

PDB
code
start
residue
start
chain
end
residue
end
chain
name source resolution R-factor
1gox rasmol 1 - 359 - glycolate oxidase Spinacia oleracea 2.00 18.90
1fcb rasmol 104 A 483 A flavocytochrome b2 Saccharomyces cerevisiae 2.40 18.80
pir | ali | malform | joy-html | colour postscript | postscript | superimposed coordinates (RasMol)

external links
PFAM : Glu_synthase  FMN_dh  
other info key to JOY annotation | show related PDB structures

              10    20    30    40    50 
1gox  (  1 )          meitnVneYeaiAkqkLpkmvydyYasGAedqwT
1fcba ( 104 )  ediarkeqlksllppldnIinLydFeylAsqTltkqAwAyYsSGAndevT
                     aaaaaaaaa aaaaaaaa   aa

              60    70    80    90    100 
1gox  ( 35 )  laeNrnAFsrIlfrprilidvtnIdMtttIlgfkIsMPIMIAPTAMQkMA
1fcba ( 154 )  hreNhnAYhrIffkpkilvdvrkVdIstdMLgshVdVPFYVsAtalCklG
         aaaaaa3333 bb       bbb bbb  bbb     

              110    120    130    140    150 
1gox  ( 85 )  h-peGEyATArAAsa--agTIMTLSSwATSSVeeVastgp---giRFFQL
1fcba ( 204 )  npleGEkdVArGCGqgvtkVPQMIStlAsCspeeIieaapsdkQiqWYQL
            aaaaaaaaa    bbb    aaaaa     bbbbb

              160    170    180    190    200 
1gox  ( 129 )  YVYkdrnVVaqLVrrAeragFkAIALTvdTprlgrreadiknrfvlppfl
1fcba ( 254 )  yVnsdrkitddlVknVeklgVkALFVTvDApslgqrekdmklkfsn  
            aaaaaaaaaaaaa   bbbb     aaaaa     

              210    220    230    240    250 
1gox  ( 179 )  tLkNFegidl glssyVagqIdrslswkdVawLqtiTslpILVKGVitae
1fcba ( 317 )        gasralskfidpsltwkdIeelkkkTklpIVIKGVqrte
                      aaaaaaaaa   bbbb  aa

              260    270    280    290    300 
1gox  ( 237 )  dArlAvqhgAaGIIVSNHGARqlDyvpATImALeeVvka----Aqg-rip
1fcba ( 356 )  dVikAAeigVsGVVLSNhgGrqldfsrAPIeVLaeTMpiLeqrnlkdkLe
         aaaaaaa  bbbb       aaaaaaaaaaa      

              310    320    330    340    350 
1gox  ( 282 )  VFLDGGVrrGtDVFkALALgAaGVFIGRPVVFSLAAegeaGVkkVLqmMr
1fcba ( 406 )  VFVdgGVrrGtDVLkALCLgAkGVGLgrPFlYANSCygrnGVekAIeiLr
         bbbb   aaaaaaaaa  bbbb aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

              360    370   
1gox  ( 332 )  deFeltMalSGCrslkeIsrshIaAdwd
1fcba ( 456 )  deIemsMrlLGVtsiaeLkpdLLdlstl
         aaaaaaaaaa     333bb  


For comments or questions, please send us email. Copyright © 1997-2005 The HOMSTRAD authors