Home   |   Search   |   Browse   |   Software   |   Help   

Align your sequence(s)

Prenyltransferase and squalene oxidase repeats

class : all alpha number of structures : 2 average size : 384 average PID : 16 %

PDB
code
start
residue
start
chain
end
residue
end
chain
name source resolution R-factor
1ft1 rasmol 22 B 437 B protein farnesyltransferase beta subunit Rattus norvegicus 2.25 21
2sqc rasmol 8 A 630 A squalene-hopene cyclase Alicyclobacillus acidocaldarius 2.0 15.3
pir | ali | malform | joy-html | colour postscript | postscript | superimposed coordinates (RasMol)

external links
PFAM : prenyltrans  
other info key to JOY annotation | show related PDB structures

              10    20    30    40    50 
1ft1b ( 22 )  plySlrpeHarerlqddsvetvtsieqakvEekIqevFssykfnhlvprL
2sqca (  8 )                         apay
                                  

              60    70    80    90    100 
1ft1b ( 72 )  vLqrekHfhyLkrGlr---qltdayecldasrPwLcYwILHSLeLLdepi
2sqca ( 12 )  arTLdrAveyLlscQkdeGyWw--Gpli--SPVWDTGlAVLALraAglpa
           aaaaaaaaaaa         aaaaaaaaaaaaaa   

              110    120    130    140    150 
1ft1b ( 119 )  pqivatdVCqfLelCQsp-------------dGGFGGGpgq--yphLaPT
2sqca ( 329 )  dhdrLvkAGewLLdrQItvpGdWavkrpnlkpGGFAfqfdnvyyPdVcDT
          aaaaaaaaaaaa                aaaa

              160    170    180    190    200 
1ft1b ( 154 )  YAAVNALCIIGteeAYnvIn-rekLLqYLysLkqpdGSFlmhv-------
2sqca ( 379 )  AVVVwALntLrLpderrrrdamtkGfrWIvgMQSsnGGWGaydVdntsdl
         aaaaaaa    aa   aaaaaaaaaa          

              210    220    230    240    250 
1ft1b ( 196 )  ------------ggevdVrSAYCAASVAsLTnIitp-dLFegTAeWIarC
2sqca ( 429 )  pnhipfSdfGevtdpPseDVTAhVLeCFGsfgyddawkvIrrAVeYLkre
                  aaaaaaaaaaaa       aaaaaa 

              260    270    280    290    300 
1ft1b ( 233 )  qnweGGIGgvpgmeAhGgyTFCGLAALvilk-kersLnLksLlqWVtsrq
2sqca ( 479 )  qkpdGSWfGr-wGVNyLYGTGaVVSALkaVgidtrepyIqkALdWVeqhQ
                 aaaaaaaaaaaaa     aaaaaaaaa  

              310    320    330    340    350 
1ft1b ( 282 )  mrFEGGFqgrc----------nklVdGCySFwQAGLLPLLHrAlhaqgdp
2sqca ( 528 )  np-dGGWGEdcrSYedpayaGkgaSTPSQTAWALmALiaGgrae------
                       aaaa  aaaa      

              360    370    380    390    400 
1ft1b ( 322 )  alsmshwmFhQqALQEYILMCCqcpaGGLldkpg------------ksrd
2sqca ( 571 )  -------seAArrGVqyLvet-QrpdGGWdEp--yyTGTgfpgdfylgyt
              aaaaaaaaaaa               

              410    420    430    440    450 
1ft1b ( 360 )  FyhTCYCLSGLSIAQ----hFgsgamlhdvvmgvpeNvLqpThpVyNIGp
2sqca ( 611 )  mYrhVfPTlALGrYkqaier               
          aaaaaaaaaaaaaa                  

              460    470    480 
1ft1b ( 406 )  dkviqAtthFlqkpvpgfeecedavtsdpatd
2sqca                       
                         


For comments or questions, please send us email. Copyright © 1997-2005 The HOMSTRAD authors