Home   |   Search   |   Browse   |   Software   |   Help   

Align your sequence(s)

tRNA synthetases class I (W and Y)

class : alpha beta number of structures : 2 average size : 321 average PID : 12 %

PDB
code
start
residue
start
chain
end
residue
end
chain
name source resolution R-factor
2ts1 rasmol 1 - 319 - tyrosyl-tRNA synthetase Bacillus stearothermophilus 2.3 N/A
1d2r rasmol 1 A 326 A ligand-free tryptophanyl-tRNA synthetase Bacillus stearothermophilus 2.90 23.7
pir | ali | malform | joy-html | colour postscript | postscript | superimposed coordinates (RasMol)

external links
PFAM : tRNA-synt_1b  
other info key to JOY annotation | show related PDB structures
alignment show WITH Pfam family sequences

              10    20    30    40    50 
2ts1  (  1 )  mdlLaeLqwRgLVnqttdedgLrklLneerVtLYCgFdPtadSLhIghL-
1d2ra (  1 )                 mktIFsgiqPs-GviTIgnyI
                         bbbbb      a 

              60    70    80    90    100 
2ts1  ( 50 )  atILTMrRFQqagHrPIALVGgATgligdPSgkksertlnaketVeawsa
1d2ra ( 21 )  gaLrqfvelQh-eynCyFCIvdqhAitv----------wqdphelrqnir
         a aaaaaaaaa  bbbbbb  33        aaaaaaaaa

              110    120    130    140    150 
2ts1  ( 100 )  rIkeQLgrF-LdfeadgnpAkiknNydwigpldvitflrdVgkhFsvnym
1d2ra ( 60 )  rLAALYLAVgIdpt----qATLFiQseVp---AHaqAawMLqcIVyigel
         aaaaaa       bbbb     aaaaaaa   aaaa

              160    170    180    190    200 
2ts1  ( 149 )  makesVqsRiet--gisftEfsYMMlqAyDFlrLyetegCrLQIggsdqw
1d2ra ( 103 )  erMtqfkeksagaaaaaaglltyPPlmAADILLY----nTdiVpvgedqk
         a aaaa      aaaaaaaaaaaaaa     bbb   a

              210    220    230    240    250 
2ts1  ( 197 )  gNItAGleLIrktkg-------rAfGLTIp---lvtkad--gtkFgk-te
1d2ra ( 149 )  qHIeLTrdLAerFnkrygelFtiPeAripkvgarImSLvdptkkMsksdp
         aaaaaaaaaaaaaa     bbb            

              260    270    280    290    300 
2ts1  ( 236 )  --sgtIwLdkekTspyeFYqfWintd----------------drDVirYL
1d2ra ( 199 )  npkAyItLl---ddaktIekkIksAvtdsegtIrydkeaKpGISnLLnIY
                aaaaaaaaa          aaaaaaaa

              310    320    330    340    350 
2ts1  ( 268 )  kyFTflskeeIealeqelreapekraAQktLAeeVTklVHg---------
1d2ra ( 246 )  stLsgqsieeLerqYegkgygvFkadLAqvVietLrpIqerYhhwmesee
         aaa  aaaaaaa   a   aaaaaaaaaaaaaaa     

              360    370    380 
2ts1  ( 309 )  ----------------eeaLrqAiris  
1d2ra ( 296 )  LdrvLdegaekAnrvAseMVrkMeqamglgr
                 aaaaaaaaaa   


For comments or questions, please send us email. Copyright © 1997-2005 The HOMSTRAD authors