[ Search | Browse Families | Software | Information | Home ]


native (magnesium-containing) spsa from bacillus subtilis

class unassigned
number of structures 1
average size 242
align your sequence(s)
PDB code range name source resolution R-factor
1qg8 rasmol a: N.A. N.A. N.A. N.A.
pir | ali | html | colour postscript | postscript | latex | rasmol

               10    20    30    40    50 
hs1qg8a (  2 )  pkVSVIMtSynksdyVakSIssIlsQtfsdFeLFIMDDnSneeTlnvIrp
           bbbbbbb   aaaaaaaaa   bbbbbbb  aaaaaaa33

               60    70    80    90    100 
hs1qg8a ( 52 )  flndnrVrfyqsdisgvkerTekTryAALInqAIemAeGeYITYAtDdNi
          333  bbbbb   aaaaa  aaaaaaaaaaaa  bbbbbb bb

               110    120    130    140    150 
hs1qg8a ( 102 )  YmpdRLlkMVreLdthpekaVIYSASktyhlndivketvrpAaqvtwnAP
          b  aaaaaaaaaaa   bbbbbbbbbbb bbbbbbb     

               160    170    180    190    200 
hs1qg8a ( 155 )  çaIdhCSVMHrysVLekVkekfgsyWdespaFyriGDArFFwrVNhfypF
            333bbbb aaaaaaaaaa    333  aaaaaaaaa   

               210    220    230    
hs1qg8a ( 205 )  ypldeeLDlnyit efvrnLppqrnçreLresLkklgmg
          bbbbbbbbbbbb  333   aaaaaaaaaaa  

LINKS
PFAM Glycos_transf_2

If you notice any problems (inappropriate alignment, missing PDB entry, etc),
please let us know.

Copyright © 1997-2000 The HOMSTRAD authors

Updated on Sat Oct 28 17:07:30 2000 (homstrad)